Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknikens under


Jan 30, 2019

På Internetdagarna 2018 fick jag möjlighet att intervjua Ed Cooke. Han är medgrundare till appen Memrise och en "grand master of memory". 

I den här minisoden får du höra mer om vad minnestekniker är, hur de kan användas för lärande och hur Ed Cooke och hans gäng använder det i sin språkapp. 

Följ Ed Cooke på Twitter på @tedcooke

Musik

  • Orginalmusik Sandra Broström
  • Ingenuity och Making a Change av Lee Rosevere.