Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknikens under


May 22, 2019

I dag skulle det ju kommit ett ordinarie avsnitt men så blev det inte. Förra avsnittet handlade ju om work-life balance och det är ju lite ironiskt att min balans havererade totalt samtidigt som förra avsnittet kom ut. 

Det pratar jag om i veckans minisode och vad jag kämpar med när det gäller jobb vs. fritid. 

Prata med mig