Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknikens under

May 29, 2019

80 % av de som jobbar inom teknik- och IT är män. Många menar att det beror på att flickor och kvinnor inte är intresserade av teknik. Men forskningen visar att flickor är intresserade - upp till en viss ålder. Så vad händer och varför? 

Hur har bilden av kvinnan som "den otekniska" skapats, var...


May 22, 2019

I dag skulle det ju kommit ett ordinarie avsnitt men så blev det inte. Förra avsnittet handlade ju om work-life balance och det är ju lite ironiskt att min balans havererade totalt samtidigt som förra avsnittet kom ut. 

Det pratar jag om i veckans minisode och vad jag kämpar med när det gäller jobb vs. fritid. 


May 8, 2019

Vi lever i en värld där gränserna mellan arbete, privatliv och fritid allt mer suddas ut. Digitaliseringen har gjort det möjligt att jobba mer flexibelt och gränslöst - hur påverkar det oss?

När arbetsmiljö tidigare handlat om saker som ljus och kontorsstolar i den fysiska miljön så börjar det bli allt...