Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknikens under

Apr 24, 2019

Något som fått stort genomslag bland techföretag de senaste åren är att använda element från spelens värld även i andra kontexter – allt för att motivera oss till ett visst beteende.

Så hur funkar det här egentligen, varför har det blivit så populärt och kan gamification användas för att få oss att...


Apr 17, 2019

Det är inte bara i trädgården eller hemma man kan leta påskägg. Även på internet och i spel finns det hemligheter gömda. I den här minisoden snackar jag lite om hur jakten på digitala påskägg började och några av mina favoriter. 

Dessutom kanske jag gömt en hemlighet... 


Apr 10, 2019

Insekter, alger och kött framställt i labb. Det är några framtidsutsikterna när man kikar in teknikområdet som handlar om att utveckla och skapa innovation inom mat – FoodTech.

Matproduktionen står för en stor del av utsläppen i vår värld och det behövs många innovativa, hållbara lösningar för att vi...