Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknikens under


Nov 28, 2018

Är det något vi alltid vetat om "framtiden" så är det att den ska innehålla robotar. Vi är smått besatta av tanken att använda tekniken för att skapa levande varelser. 

Så varför ser vi ändå så få robotar som går (eller rullar) runt i vår vardag? Det är ju förtusan 2018?!

Samtidigt som det är få robotar liknande dem vi sett i populärkulturen i samhället idag så håller robotiseringen på att förändra hela världens arbetsmarknad. Allt fler jobb förändras eller försvinner. 

Vad händer med oss människor när robotar kan göra allt fler saker bättre än oss?

Medverkande

  • Danica Kragic, professor i datalogi och robotforskare
  • Anna Frankzen Starrin, trend- och omvärldsanalytiker

Länkar

Musik

  • Originalmusik av Sandra Broström

Övrig musik:

  • - (”Minus” - tower1(reflect)
  • Glass Bells Dancing With A Synthesizer – Daniel Birch
  • As I was saying - Lee Rosevere

Prata med mig

Teknikens under produceras av Elin Häggberg och är ett samarbete med Female Engineer Network. Det här avsnittet sponsrades av Academic Work.