Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknikens under


Dec 12, 2018

Under de senaste åren har en allt mer framgångsrik rörelse uppmanat oss att logga ut, stänga av, koppla ned och lägga bort vår teknik. Det pågår en backlash – framförallt mot smartphones och sociala medier. 

Varför har denna backlash uppstått, vad består den i och hur vi kan vi förstå den på ett mer nyanserat sätt bortom de förbestämda sidorna teknikevangelister vs. bakåtsträvare?

Medverkande

  • Victoria Palm, grundare OAS 
  • Joakim Jardenberg, internetexpert och senior rådgivare

Länkar

Musik

  • Originalmusik av Sandra Broström

Övrig musik:

  • Sad Marimba Planet – Lee Rosevere
  • Not Alone – Lee Rosevere
  • More On That Later – Lee Rosevere

Prata med mig

Teknikens under produceras av Elin Häggberg och är ett samarbete med Female Engineer Network. Det här avsnittet sponsrades av Academic Work.